Upravni odbor Instituta:

  1. Dr. Sead Seljubac, predsjednik
  2. Akademik Enver Zerem, član
  3. Mr. Ahmed Hatunić, član
  4. Mr. Dženan Rahmanović, član i
  5.  Muhamed Jusić, član.