Osnovne informacije

Institut za društvena i religijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koju je osnovao Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 17. novembra 2017. godine.

Direktor Instituta je Šefko Sulejmanović, doktor historijskih nauka.

Institut ima Upravni odbor i Naučno vijeće koga čine afirmirani univerzitetski profesori i ugledni intelektualci iz Tuzle i Sarajeva.

 • Istraživanje kulturne i religijske tradicije, uloge religije u vremenu modernizacije, sekularizacije i tranzicije, proučavanje odnosa religije i savremene kulture, odnosa religije prema određenim društvenim grupama, te istraživanja sadržajnosti bosanskohercegovačkog društva;
 • Naučnoistraživački rad u Institutu podrazumijeva kreativni rad, čiji rezultat doprinosi otkrivanju novih znanja i korištenju postojećih znanja u oblasti religije, kulture, tradicije, interkulturalnih i interreligijskih odnosa u bosanskohercegovačkom društvu, ali i izvan Bosne i Hercegovine;
 • Naučnoistraivačkim radom obuhvaćeni su različiti društveni fenomeni koji su u opusu istraživanja društvenih i humanističkih znanosti, a koji imaju izniman značaj u oblasti religije i društvene stvarnosti;
 • Poseban akcenat u istraživačkim aktivnostima Instituta usmjeren je na bitne karakteristike bosanskohercegovačkog društva, kao što su suživot, tolerancija među pripadnicima različitih religijskih, kulturnih i nacionalnih zajednica u povijesnim razdobljima Bosne i Hercegovine, kao i u savremenom dobu;
 • Pored osnovne, Institut se bavi izdavačkom i drugim djelatnostima koje su u vezi s osnovnom djelatnošću;
 • Osnov za organiziranje naučnog i stručnog rada Instituta čine potrebe Islamske zajednice i javni konkursi za naučnoistraživačke projekte.
 • Organizira i koordinira naučnoistraživački rad u oblasti religije, kulture, tradicije i društvenih sadržajnosti u bosanskohercegovačkom društvu i izvan Bosne i Hercegovine;
 • Ugovara naučna i stručna istraživanja;
 • Ostvaruje saradnju sa sličnim institutima i centrima u Bosni i Hercegovini i u svijetu;
 • Samostalno i u suizdavaštvu s drugim institucijama realizira izdavanje knjiga, periodičnih publikacija, internet izdanja, časopisa i druga izdanja koja su u opusu njegovog naučnoistraživačkog rada;
 • Organizira naučne skupove, savjetovanja, diskusije i predavanja o pojedinim naučnim i stručnim pitanjima iz djelokruga rada Instituta i srodnih djelatnosti te učestvuje na naučnim skupovima, savjetovanjima i predavanjima u zemlji i inozemstvu;
 • Radi na usavršavanju metodologije i stručnog rada iz svoje djelatnosti;
 • Pruža pomoć naučnim i stručnim saradnicima u istraživanju;
 • Razvija saradnju s naučnim i stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu;
 • Obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene zakonom i općim aktima Instituta.